Ogólna opinia o lekarzu

Aktualne miejsce pracy

kierownik, lekarz specjalista
Kardiologia
Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Dane kontaktowe

Ukończone uczelnie

UJ CM  Kraków
Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoRok ukończenia: 1991

Publickacje naukowe

  • 1. Andres J, Podolec P, Gackowski A. Echokardiografia śródoperacyjna. W: Echokardiografia Praktyczna. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna tom I, Kraków 2004. 2. El Massri N., Gackowski A., Piwowarska W.: Współczesna echokardiografia kontrastowa. Case Rep Clin Pract Rev, 2001, 2, 235-43. 3. Gackowska M, Gackowski A, Chomyszyn-Gajewska M. Najczęstsze stany chorobowe w jamie ustnej u pacjentów po przeszczepie serca i zasady ich leczenia. 2003; 17: ... 4. Gackowska M, Gackowski A, Chomyszyn-Gajewska M. Ogólne zasady postępowania stomatologicznego u biorców przeszczepu serca. Poradnik Stomatologiczny 2003; 17: 32-34. 5. Gackowski A, Gajos G, Matysek M, Żmudka K. Podstawy klinicznego zastosowania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej. W: Echokardiografia Praktyczna tom I. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 6. Gackowski A, Misztal M, Stopyra K, Klimeczek P, Kapelak B, Sadowski J, Pasowicz M, Piwowarska W. Trudności w różnicowaniu tętniaka lewej komory. Kardiol Pol 2004 Oct;61(10):363-5 7. Gackowski A, Piwowarska W. Rola badania echokardiograficznego u pacjentów z migotaniem przedsionków w: Echokardiografia praktyczna t. III pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 8. Gackowski A, Płońska E, Podolec P. Standardy wykonywania badań, bezpieczeństwo chorego i wyposażenie pracowni echokardiograficznych testów obciążeniowych. Echokardiografia Obciążeniowa Stres Echo pod red. E Płońskej, Almamedia, Opole 2004. 9. Gackowski A, Płońska E. Echokardiografia obciążeniowa. W: Echokardiografia pod red Hoffman P. i Kasprzak J.D. Via Medica Gdańsk 2004 10. Gackowski A, Podolec P, Hoffman P. Podstawy pomiarów w echokardiografii – normy. W: Echokardiografia Praktyczna tom I. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 11. Gackowski A, Podolec P. Guzy serca i pozasercowe guzy śródpiersia w: Echokardiografia praktyczna tom III pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 12. Gackowski A, Sorysz D. Anatomia echokardiograficzna zastawki mitralnej. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 13. Gackowski A, Szwed H, Piwowarska W, Podolec P: Ocena odcinkowej kurczliwości mięśnia lewej komory w odniesieniu do anatomii tętnic wieńcowych. w: Echokardiografia praktyczna tom III pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 14. Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 15. Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 16. Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 17. Gackowski A. Anatomia zastawki aortalnej i aorty w: Echokardiografia praktyczna tom II pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2004 18. Gackowski A. Anatomia zastawki mitralnej w: Echokardiografia praktyczna tom II pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2004 19. Gackowski A. Badania obrazowe w: Nagła śmierć sercowa pod red. W. Piwowarskiej, ViaMedica, Gdańsk 2005 20. Gackowski A. Peptyd natriuretyczny typu B – przydatny klinicznie marker biochemiczny. w: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii pod. red S. Sterkowicza. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2003. 21. Gackowski A. Przerost mięśnia serca w: Nagła śmierć sercowa pod red. W. Piwowarskiej, ViaMedica, Gdańsk 2005 22. Gackowski A. Przyczyny mechaniczne nagłej śmierci sercowej w: Nagła śmierć sercowa pod red. W. Piwowarskiej, ViaMedica, Gdańsk 2005 23. Gackowski A. Zwężenie zastawki aortalnej. Obraz Kliniczny. w Zwężenie zastawki aortalnej pod red. Szwed H. ViaMedica Gdańsk 2002 24. Gackowski A., Isnard R., Piwowarska W., Komajda M.: Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) – nowa metoda diagnostyczna w kardiologii? Kardiol. Pol. 2002, 56, 644-9. 25. Gackowski A., Matysek J., Płońska E, Piwowarska W., Gajos G., Żmudka K.: Zastosowanie echokardiograficznego testu dobutaminowego u pacjentów z mostkami mięśniowymi gałęzi międzykomorowej przedniej. Folia Cardiol. 2001, 8, C47-50 26. Gackowski A., Piwowarska W.: Echokardiograficzne próby obciążeniowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Pol Tyg Lek 1996, 51, 170-174 27. Gackowski A.: Echokardiograficzny test dobutaminowy w diagnostyce niedokrwienia miokardium u pacjentów z mostkami mięśniowymi. Przegl Kardiol.2001, 7, 110. 28. Gackowski A.: Żywotność mięśnia serca: patofizjologia, diagnostyka i znaczenie kliniczne. Kardiol. Pol. 1998, 49, IV-23-26. 29. Gajos G., Pietrzak I., Gackowski A., Matysek J., Mroczek-Czernecka D., Piwowarska W.: Effect of coronary angioplasty on signal averaged electrocardiogram in patients with normal and depressed left ventricular function. Monduzzi Editore, International Proceedings Division 1999 30. Gąsior Z, Gackowski A, Płońska E, Olszowska M, Podolec P. Echokardiografia obciążeniowa. W: Echokardiografia Praktyczna tom I. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 31. Hoffman P, Kasprzak J.D, Podolec P, Gackowski A. Nazewnictwo i skróty – zalecenia Sekcji Echokardiograii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W: Echokardiografia pod red Hoffman P. i Kasprzak J.D. Via Medica Gdańsk 2004 32. Hoffman P, Podolec P, Gackowski A. Technika badania i podstawowe projekcje w echokardiografii przezprzełykowej. W: Echokardiografia Praktyczna. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 33. Kasprzak JD, Braksator W, Gackowski A, Hoffman P, Plewka M, Płońska E,Szyszka A. [Echocardiographic terminology in Polish. Recommendations of Polish Cardiac Society] Kardiol Pol. 2005 Mar;62(3):275-8. 34. Konduracka E, Gackowski A. Echokardiograficzny obraz serca chorych na cukrzycę. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 35. Konduracka E, Piwowarska W., Hanzlik J., Mroczek-Czernecka D., Kwiatkowska O., Pietrzak I., Gackowski A., Musiałek P.: Zawał mięśnia serca u 15-letniego chłopca z mostem mięśniowym tętnicy międzykomorowej przedniej. Kardiol. Pol. 1994, 41, 313. 36. Krzymińska E, Płońska E, Szwed H., Gąsior Z., Drożdż J., Szyszka A., Flasiński J., Sieńko A., Sas M., Demczuk M., Kleinrok A., Gackowski A.: Ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa u kobiet jako wyznacznik niskiego ryzyka choroby wieńcowej. Folia Cardiol. 2001, 8, D53-60. 37. Lewandowski M, Szwed H, Kowalik I, Gasior Z, Gackowski A, Kasprzak J, Spring A, Płońska E, Swiatkiewicz I, Szyszka A, Michalski M, Kosmicki M, Krzyminska-Stasiuk E, Gorski J, Jaworska K, Janion M. Is application of electrocardiographic exercise test always usefull in the diagnosis of coronary artery disease? Advantages and limitations of this method. 38. Lewandowski M, Szwed H, Kowalik I, Gasior Z, Gackowski A, Kasprzak J, Spring A, Płońska E, Nartowicz E, Szyszka A, Michalski M, Krzyminska-Stasiuk E, Gorski J, Jaworska K, Janion M, Demczuk M, Kleinrok A. The diagnostic value of stress dobutamine echocardiography in stable coronary artery diseases. Pol Arch Med Wewn. 2003;110:1405-14. 39. Lewandowski M, Szwed H, Kowalik I, Raczynska A, Kosmala W, Krzyminska-Stasiuk E, Paluszkiewicz L, Wita K, Flasinski J, Bednarczyk G, Batalia L, Michalski M, Drozdz J, Płońska E, Gackowski A, Swiatkiewicz I, Kazlowski J, Janion M. Implication of probability analysis for diagnosis of stable coronary diseases. Comparison of non-invasive diagnostic tests. Pol Arch Med Wewn. 2004; 111:171-82. 40. Lewandowski M, Szwed H, Kowalik I, Wita K, Gackowski A, Drozdz J, Spring A, Płońska E, Nartowicz E, Paluszkiewicz L, Michalski M, Malczewska B, Gorski J,Demczuk M, Klejnrok A, Sas M. Taking history in diagnosing coronary artery disease in the 21st century--wasting time or a valuable diagnostic tool? Pol Arch Med Wewn. 2001;106:917-25 41. Lewandowski M., Szwed H., Kowalik I., Gąsior Z., Gackowski A., Kasprzak J., Spring A., Płońska E, Świątkiewicz I., Szyszka A., Michalski M., Kośmicki M., Krzymińska-Stasiuk E, Górski J., Jaworska K., Janion M.: Czy zawsze warto wykonywać elektrokardiograficzną próbe wysiłkową w rozpoznawaniu choroby wieńcowej? Zalety i ograniczenia metody. Pol Arch Med Wewn. 2001;105:483-94. 42. Lewandowski M., Szwed H., Kowalik I., Sadowski Z., Gąsior Z., Gackowski A., Kasprzak J., Spring A., Płońska E, Nartowicz E, Szyszka A., Michalski M., Krzymińska-Stasiuk E, Gorski J., Jaworska K., Janion M.: Wartość diagnostyczna spoczynkowego elektrokardiogramu w stabilnej dusznicy bolesnej. Pol. Arch. Med. Wewn. 1999, 101, 403-11. 43. Misztal M, Gackowski A, Piwowarska W. Aktualne stan wiedzy o rozkurczowej niewydolności serca. Przegl Lek. 2004;61(12):1428-32. 44. Mroczek-Czernecka D, Pietrucha A, Piwowarska W, Stobierska B, Gackowski A, Pietrzak I, Paradowski A.: "Heart rate variability and circadian rhythm of ventricular premature contractions versus silent ischemia episodes in patients with unstable angina pectoris" Europace 1995 - 7th European Symposium on Cardiac Pacing, Istanbul, Turkey, Monduzzi Editore, edited by Ali Oto. 45. Okraska-Bylica A, Piwowarska W, Paradowski A, Gajos G, Gackowski A, Matysek J. Charakterystyka choroby wieńcowej u kobiet. Przegl Lek. 2003;60:797-801. 46. Pasierski T, El-Massri N, Gackowski A. Echokardiografia w chorobach osierdzia w: Echokardiografia praktyczna tom III pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 47. Petkow P, Gackowski A. Choroby spichrzeniowe w: Echokardiografia praktyczna tom II pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2004 48. Pietrucha A., Gackowski A., Piwowarska W., Nessler J., Sadowski J., Garlicki M., Dziatkowiak A.: Reographic assessment of hemodynamic parameters during exercise test in patients after orthotopic heart transplantation. Medical Science Monitor 1996, 2, 52-61 49. Pietrucha A., Matysek J., Piwowarska W., Mroczek-Czernecka D., Gackowski A., Stobierska B., Nessler J., Dziatkowiak A.: Analysis of circadian distribution of ventricular premature contractions in patients after heart transplantation. J. Ambulat. Monitoring, 1995, 8, 37-43. 50. Pietrucha A., Piwowarska W., Garlicki M., Matysek J., Nessler J., Mroczek-Czernecka D., Stobierska B., Gackowski A., Dziatkowiak A.: Dobowa zmienność rytmu anatomicznie odnerwionego serca po przeszczepie. Elektrofizjologia i Stymulacja Serca, 1994, I, 1, 31-36. 51. Pietrucha A., Piwowarska W., Nessler J., Mroczek-Czernecka D., Stobierska B., Gackowski A., Matysek J., Garlicki M., Dziatkowiak A.: Circadian rhythm of heart rate in early period after heart transplantation. J. Ambulat. Monitoring, 1996, 9, 1, 43-49. 52. Piwowarska W., Nessler B., Gackowski A., Mroczek-Czernecka D., Pietrzak I., Olechnowicz H., Gocyk W.: Kaskada Powikłań u 41-letniego chorego z zapaleniem mięśnia serca. Kardiol. Pol. 1994, 40, 385. 53. Płazak W, Podolec P, Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna prawej i lewej komory. 54. Płońska E, Brzosko M, Ostanek L, Płazak W, Gackowski A, Podolec P. Echokardiografia w chorobach układowych. Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 55. Płońska E, Gackowski A, Gąsior Z. Rola echokardiografii obciążeniowej u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 56. Płońska E, Gackowski A. Brzosko M, Ostanek L. Choroby układowe tkanki łącznej. W: Echokardiografia pod red Hoffman P. i Kasprzak J.D. Via Medica Gdańsk 2004 57. Płońska E, Gąsior Z, Szyszka A, Kasprzak J, Gackowski A, Maciejewski M, Krzyminska-Stasiuk E, Kowalik I. Safety of stress echocardiography with dobutamine used in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction. Przegl Lek. 2002;59:668-71. 58. Płońska E, Gąsior Z, Gackowski A. Echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce wad nabytych serca. Echokardiografia Obciążeniowa Stres Echo pod red. E Płońskej, Almamedia, Opole 2004. 59. Płońska E, Lancellotti P, Gackowski A. Próby obciążeniowe w diagnostyce wad nabytych serca. W: Echokardiografia pod red Hoffman P. i Kasprzak J.D. Via Medica Gdańsk 2004 60. Płońska E, Szwed H., Gąsior Z., Drożdż J., Gackowski A., Szyszka A., Sieńko A., Flasiński J., Świątkiewicz I., Sas M., Demczuk M., Kleinrok A., Krzymińska E: Objawy niepożądane echokardiograficznej próby dobutaminowej – analiza 582 badań. Pol. Merk. Lek. 1999, 7, 40, 164-168. 61. Płońska E, Szwed H., Kasprzak J. D., Kowalik I., Wita K., Gackowski A., Paluszkiewicz W., Szyszka A., Spring A., Batalia L., Raczyńska A., Janion M. Analiza niediagnostycznych wyników echokardiograficznej próby dobutaminowej na materiale 582 badań. Pol. Przegl. Kardiol. 2000, 2, 3, 253-8 62. Płońska E, Szyszka A, Kasprzak J, Maciejewski M, Gasior Z, Sienko A, Kowalik I, Gackowski A, Krzyminska E, Hegedus I. Side effects during dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis. Pol Merkuriusz Lek. 2001;11: 406-10. 63. Płońska E, Szyszka A, Olszewski R, Gasior Z, Gackowski A, Maciejewski M, Kaminski L, Kossuth I, Gosciniak P, Kasprzak J. Value of dobutamine stress echocardiography for the diagnosis of coronary artery disease in women with aortic valve stenosis. Pol Merkuriusz Lek. 2004 May;16(95):456-60. 64. Płońska E, Szyszka A., Kasprzak J., Maciejewski M., Gąsior Z., Sionko A., Kowalik l., Gackowski A., Krzymińska E, Hegedus I.: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej Pol Merk Lek 2001, 11, 64 65. Podolec P, Gackowski A, Hoffman P, Kasprzak J.D. Nazewnictwo i skróty w echokardiografii. W: Echokardiografia Praktyczna tom I. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 66. Podolec P, Gackowski A, Kaźnica M. Patofizjologia, podział i diagnostyka nadciśnienia płucnego. Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 67. Podolec P, Gackowski A. Tętniaki aorty. Gackowski A. Anatomia echokardiograficzna zastawki aortalnej i aorty. W: Echokardiografia Praktyczna tom II. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 68. Randomised, double-blind comparison to reteplase double-bolus administration with streptokinase in acute myocardial infarction (INJECT): trial to investigate equivalence. Lancet 1995, 346, 329-336 (wieloośrodkowy zespół badaczy) 69. Rostoff P, Piwowarska W, Konduracka E, Libionka A, Bobrowska-Juszczuk M, Stopyra K, Gackowski A, Kubinyi A, Nessler B, Mroczek-Czernecka D. Value of lead aVR in the detection of significant left main coronary artery stenosis in acute coronary syndrome. Kardiol Pol. 2005 Feb;62(2):128-35; 70. Podolec P, Gackowski A, Hoffman P, Kasprzak J. Nazewnictwo i skróty w echokardiografii. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 71. Sorysz D, Dubiel JS, Larysz B, Kurowski M, Witanek B, Gackowski A. Lewostronne serce trójprzedsionkowe typu A1. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 72. Czubek U, Gackowski A, Nessler J, Stopyra K. Dwuujściowa prawa komora i dwupłatkowa zastawka aortalna. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 73. Gackowski A, Podolec P, Sadowski J, Wójcik S, Pieculewicz M, Mura A, Tracz W. Plastyka zastawki mitralnej i trójdzielnej. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 74. Misztal M, Gackowski A, Piwowarska W, Kapelak B, Sadowski J. Skąpoobjawowe zwężenie zastawki mitralnej z masywną skrzepliną w lewym przedsionku. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 75. Kruszelnicka O, Gackowski A, Piwowarska W. Prawostronne infekcyjne zapalenie wsierdzia z powikłaniami zatorowymi. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 76. Płazak W, Podolec P, Gackowski A, Pieniążek P, Sadowski J. Powikłanie ablacji alkoholowej przegrody międzykomorowej – leczenie chirurgiczne. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 77. Konduracka E, Gackowski A, Kubiny A, Mieżyński W, Urbanowicz B, Piwowarska W. Miopatia mitochondrialna z zajęciem serca. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 78. Mroczek-Czernecka D, Piwowarska W, Rostoff P, Czubek U, Gackowski A, Marut A, Grudzień G, Samitowski Z, Kapelak B, Frasik W, Pasowicz M, Sadowski J. Śluzak w prawym przedsionku imitujący skrzeplinę. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 79. Stopyra K, Gackowski A, Czubek U, Kruszelnicka O, Piwowarska W. Skrzeplina w lewej komorze powikłana zatorem mózgu. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 80. Czubek U, Gackowski A, Piwowarska W, Pfitzner R, Sadowski J. Ropień pierścienia zastawki mitralnej imitującyguz lewego przedsionka. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 81. Gackowski A, Mroczek-Czernecka D, Czubek U, Kondracka E, Majewski J, Piwowarska W. Uszkodzona elektroda kardiostymulatora. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 82. Gackowski A, Cała J, Czekierda Ł, Zieliński K, Nowak M, Powroźnik P, Wolański M, Kruszyński M, Podolec P. Cyfrowa archiwizacja i telekonsultacja badań echokardiograficznych. w: Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna Kraków, 2006. 83. Rudziński P., Kostkiewicz M., Sadowski J., Myrdko T., Biernat M., Garlicki M., Kapelak B., Przybyłowski P., Gackowski A., Podolec P., Dziatkowiak A.: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia serca u chorych z krańcową postacią choroby niedokrwiennej serca. Kardiol. Pol. 1999, 50, 410-413. 84. Rumian S., Bednarek J., Kapelak B., Drwiła R., Grudzień G., Suder B., Kopacz J., Biernat M., Przybyłowski P., Gackowski A., Kosicki J., De Boer H., Chachques J.C., Dziatkowiak A.: Pierwsze kliniczne przypadki dynamicznej kardiomioplastyki w Polsce. Kardiol. Pol. 1998, 49, 110. 85. Siniawski H, Gackowski A, Podolec P. Echokardiografia u chorych we wstrząsie w: Echokardiografia praktyczna tom III pod red. P.Podolec, W. Tracz, P. Hoffman, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 86. Siniawski H, Podolec P, Gackowski A. Artefakty w echokardiografii. W: Echokardiografia Praktyczna tom I. pod red. Podolec P, Tracz W, Hoffman P. Med. Praktyczna, Kraków 2004. 87. Stobierska B., Pietrucha A., Piwowarska W., Frasik W., Stachura J., Gackowski A., Węgrzynowska M., Pieniążek P., Pietrzak I., Nessler J., Dziatkowiak A.: The value of high resolution ECG in predicting acute allograft rejection following cardiac transplantation. J. Ambulat. Monitoring, 1995, 8,1, 37-43. 88. Latacz P, Rostoff P, Misztal M, Gackowski A, Zmudka K, Piwowarska W: Spontaneous recanalisation of the superficial femoral artery following angioplasty of the femoral artery in a patient with disseminated atherosclerosis. Kardiol Pol. 2007 Feb;65(2):173-7. 89. Gackowski A, Isnard R, Carayon A, Pousset F, Montalescot G, Thomas D, Piwowarska W, Komajda M. Comparative value of echocardiography and serial B-type natriuretic peptide measurements in the monitoring of acute heart failure. Eur Heart J. 2004;25:1788-96. 90. Gackowski A, Piwowarska W, Klimeczek P, Chrustowicz A, Pasowicz M. Rare coronary anomalny coexisting with atrial septal defect: contraindication to Amplatzer ccluder implantation. Eur Heart J. 2007 Mar;28(6):672 91. Gackowski A, Piwowarska W, Pfitzner R, Nessler J, Konduracka E. Gigantic left atrial thrombus. Eur Heart J. 2007;28:1032 92. Janus B, Krój-Jawień W, Demkow M, Gackowski A, Klimeczek P, Moczulski Z. Pulmonary artery dissection: a rare complication of pulmonary balloon valvuloplasty diagnosed 11 years after the procedure. J Am Soc Echocardiography. 2006 Sep; 19(9): 1191. e5-8 93. Rostoff P, Piwowarska W, Gackowski A, Konduracka E, El Massri N, Latacz P, Pawelec T, Zmudka K. Electrocardiographic prediction of acute left main coronary artery occlusion. Am J Emerg Med. 2007 Sep;25(7):852-5. 94. Płońska-Gosciniak E, Lancellotti P, Kleinrok A, Gackowski A, Gasior Z, Kowalik I, Gozdzik A, Kasprzak JD. Influence of gender on diagnostic accuracy of rapid atrial and ventricular pacing stress echocardiography for the detection of coronary artery disease: a multicenter study (Pol-RAPSE final results). J Am Soc Echocardiogr. 2008 Oct;21(10):1116-20 95. Płońska-Gosciniak E, Kleinrok A, Gackowski A, Gasior Z, Kowalik I, Kornacewicz-Jach Z, Gozdzik A, Kasprzak JD. Diagnostic and prognostic value of rapid pacing stress echocardiography for the detection of coronary artery disease: influence of pacing mode and concomitant antiischemic therapy (final results of multicenter study Pol-RAPSE). Echocardiography. 2008 Sep;25(8):827-34. 96. Chrustowicz A, Simonis G, Matschke K, Strasser RH, Gackowski A. Right ventricular dilatation predicts survival after mitral valve repair in patients with impaired left ventricular systolic function. Eur J Echocardiogr. 2009 Mar;10(2):309-13 97. Konduracka E, Gackowski A, Rostoff P, Galicka-Latala D, Frasik W, Piwowarska W. Diabetes-specific cardiomyopathy in type 1 diabetes mellitus: no evidence for its occurrence in the era of intensive insulin therapy. Eur Heart J. 2007 Oct;28(20):2465-71. 98. Rostoff P, Gackowski A, Konduracka E, Latacz P, Piwowarska W. Cardiovascular effects of ephedrine during cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 2008 Jan;76(1):151-2. 99. Co-editor and author of Educational 3-volume DVD on Echocardiography. Medycyna Praktyczna, Krakow 2006-2009. 100. Rostoff P., Gackowski A.; Nessler J.; Piwowarska W. Left ventricular hypertrophy - current views on the pathophysiology, association with cardiovascular risk, and therapeutic options. Kardiol Pol 2010;68(7):815-23 101. Gackowski A, Chrustowicz A, Kapelak B, Miszalski-Jamka T, El-Massri N, Sadowski J. Forward stroke volume is predictor of perioperative course in patients with mitral regurgitation undergoing mitral valve replacement. Cardiology J 2010, 17, 4, 386-389. 102. Gackowski A, Czekierda Ł, Cała J, Sadowski J, Nowak M, Masternak T, Pasowicz M, Kapelak B, Samitowski J, Pfitzner R, Chrustowicz A, Rogóż R, Januś B, Kędzierski M, Dragan J, Dudek D, Ujda M, Legutko J, Szczupak J, Gutkowski W, Piwowarska W, Zieliński K. Wdrożenie i wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej polskiego systemu telekonsultacji angiograficznych TeleDICOM – analiza kwalifikacji operacyjnej 735 pacjentów. Polski Przegląd Kardiologiczny 2010, 12, 1, 23-28. 103. Gackowski A, Chrustowicz A, Konduracka E, El Massri N. Znaczenie badania ultrasonograficznego podczas nakłucia żyły szyjnej wewnętrznej u pacjentów oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. Polski Przegląd Kardiologiczny 2010, 12, 2: 97-102. 104. Chrustowicz A, Gackowski A, El-Massri N, Sadowski J, Piwowarska W. Preoperative Right Ventricular Function in Patients with Organic Mitral Regurgitation. Echocardiography. 2010, 27, 3: 282-285 105. Podręcznik: „Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty” pod redakcją E. Płońskiej-Gościniak, T. Kukulskiego, W. Braksatora, J. D. Kasprzaka, A. Szyszki, Z. Gąsiora, A. Gackowskiego, A. Siwińskiej, K. Gołby, P. Pruszczyka, Z. Oko-Sarnowskiej. Medical Tribune 2010. 106. Gackowski A, Czekierda L, Chrustowicz A, Cała J, Nowak M, Sadowski J, Podolec P, Pasowicz M, Zieliński K. Development, implementation, and multicenter clinical validation of the TeleDICOM - advanced, interactive teleconsultation system. J Digit Imaging. 2011 Jun;24(3):541-51. 107. Szyszka A, Płońska-Gościniak E, Kasprzak JD, Gąsior Z, Kukulski T, Gackowski A, Braksator W, Siwińska A, Dankowski R. Recommendations of the Echocardiography Working Group of the Polish Cardiac Society for transesophageal echocardiography use in clinical practice 2011. Kardiol Pol. 2011;69(7):755-60. 108. Gandjbakhch E, Gackowski A, Tezenas du Montcel S, Isnard R, Hamroun1 A, Richard A, Komajda M, Charron P. Early identification of mutation carriers in familial hypertrophic cardiomyopathy by combined echocardiography and tissue doppler imaging" Eur Heart J 2010, 31, 13: 1599-1607 109. Płońska Gościniak E, Gackowski A, Gąsior Z, Kukulski T, Szyszka A, Braksator W, Siwińska A, Lipiec P, Król W, Kasprzak JD.Recommendations of the Echocardiography Working Group of the Polish Cardiac Society for stress echocardiography use in clinical practice 2011. Kardiol Pol. 2011;69(6):642-8. 110. Dimitrow PP, Jawień M, Gackowski A. The influence of statins on levels of calcification biomarkers in patients with aortic sclerosis or mild aortic stenosis. J Heart Valve Dis. 2011 Jan;20(1):18-22. 111. Płońska E, Gackowski A, Deja M, Woś S. Wady zastawki mitralnej - niedomykalność niedokrwienna. W: „Wady serca” pod red. Witolda Rużyłły, Tomasza Hryniewieckiego i Zbigniewa Gąsiora. Medical Tribune Warszawa 2013. 112. Gackowski A. Choroby osierdzia. W: „Interna w obrazach echo” pod red. Edyty Płońskiej-Gościniak. Medical Tribune 2011. 113. Gackowski A. Wypadanie płatka zastawki mitralnej. W: „Wady serca” pod red. Marii Olszowskiej, Termedia 2011. 114. Gackowski A. Choroby osierdzia. W: „Kompendium ECHO” pod red. Edyty. Płońskiej-Gościniak. Medical Tribune 2011. 115. Gackowski A. Niedomykalność zastawki aortalnej. W: „Kompendium ECHO” pod red. Edyty. Płońskiej-Gościniak. Medical Tribune 2011. 116. Podręcznik: „Standardy kardiologiczne 2011 okiem echokardiografisty” pod redakcją E. Płońskiej-Gościniak, A. Szyszki, T. Kukulskiego, J. D. Kasprzaka, Z. Gąsiora, A. Gackowskiego, A. Siwińskiej,W. Braksatora, K. Gołby, P. Pruszczyka, O. Trojnarskiej, B. Firka, A. Minczykowskiego. Medical Tribune 2011. 117. Gackowski A. 25‑letnia kobieta w ciąży z tachykardią i szmerem skurczowym serca. Med. Prakt.- Kardiologia 2011, 2, 128-135. 118. Gackowski A. Chrustowicz A, Rostoff P, Nessler J, Sadowski J. 61‑letnia kobieta po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej. Med. Prakt.- Kardiologia 2011, 1, 132-137. 119. Gackowski A. 64-letni mężczyzna z nieprawidłowym EKG stwierdzonym w badaniu okresowym. Med. Prakt.- Kardiologia Kraków 2011 120. Gackowski A. Wilczyńska M, Konduracka E, Sadowski J, Nessler J. 66‑letni mężczyzna ze stentową protezą biologiczną zastawki aortalnej i stanem podgorączkowym. Med. Prakt.- Kardiologia 2011 121. Gackowski A, Pietrucha A, Miszalski-Jamka T, Rostoff P, Sadowski J, Nessler J. Intrapericardial ectopic thyroid gland mimicking cardiac tumor.Int J Cardiol. 2012 Jul 26;158(3):e55-6. 122. Gackowski A. 65 – letni mężczyzna z dusznością wysiłkową. Med. Prakt.- Kardiologia 2011 123. Płońska-Gościniak E, Kostkiewicz M, Pasowicz M, Miszalski-Jamka T, Szyszka A, Lipiec P, Gackowski A, Kukulski T, Dziuk M, Kępka C, Skowerski M, Gąsior Z, Walecki J, Szymański P, Mizia-Stec K, Klisiewicz A, Hoffman P, Podolec P, Pruszczyk P, Kasprzak JD. Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease, part 1: current role of echocardiography and CMR. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging]. Kardiol Pol. 2012;70(7):744-55. 124. Płońska Gościniak E, Kostkiewicz M, Pasowicz M, Miszalski Jamka T, Szyszka A, Lipiec P, Gackowski A, Kukulski T, Dziuk M, Kępka C, Skowerski M, Gąsior Z, Walecki J, Szymański P, Mizia Stec K, Klisiewicz A, Hoffman P, Podolec P, Pruszczyk P, Kasprzak JD. Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease, part 2: current role of radionuclide imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging. Kardiol Pol. 2012;70(8): 857-865. 125. Gackowski A, Miszalski-Jamka T, Miszalski-Jamka K, Głowacki J, Płońska E. Współczesna diagnostyka obrazowa chorób osierdzia. Kardiol Pol 2012; 12: 1302-1308. 126. Gajos G, Gackowski A. To close or not to close arteriovenous fistulas in kidney allograft recipients: that is the question. Pol Arch Intern Med 2012; 122: 451-452. 127. Chrustowicz A, Gajos G, Kiszka K, Stodółkiewicz E, Nessler J, Gackowski A. Abnormal left and right coronary to aortic arch and main and right pulmonary artery fistulas in a 63 year old patient. Pol Arch Med Wewn. 2013 Sep 30;123(9):498-9. 128. Gackowski A, Miszalski Jamka T, Miszalski Jamka K, Głowacki J, Dziuk M, Szymański P, Kukulski T, Mizia Stec K, Płońska Gościniak E. Contemporary imaging of pericardial diseases. Part 2. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging. Kardiol Pol. 2013;71(1):92-8. 129. Gackowski A, Misztal M, Gawęda B, Sadowski J, Nessler J. Acute coronary syndrome in a patient with single coronary ostium. W Rare Cardiovascular Diseases – From Classification to clinical examples. Medycyna Praktyczna Kraków 2013. 130. Gackowski A, Suder B, Kijak B, Engel B, Sadowski J, Nessler J. 53-letnia pacjentka z zespołem Fallota i zwężeniem zastawki aortalnej. Kardiol po Dypl 2013; 12 (9): 131. Gackowski A, Zbierska K, Kapelak B, Nessler J. Unexpected cause of persistent hemolytic anemia. Pol Arch Med Wewn. 2013;123(6): 323-4. 132. Gackowski A. Anatomia, fizjologia i patofizjologia serca. W: „Wady serca” pod red. Witolda Rużyłły, Tomasza Hryniewieckiego i Zbigniewa Gąsiora, Medical Tribune Warszawa 2013. 133. Gackowski A. Gąsior Z, Pysz P. Niedomykalność mitralna – etiologia, klasyfikacja, kwalifikacja do zabiegu. W: Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca. Pod red. Gąsiora Z i Stępińskiej J. CMKP Warszawa 2013. 134. Gackowski A. Management of Valvular Heart Disease: Aortic Valve Regurgitation. W: Cardiology Guidelines 2013: An Echocardiographic Perspective. Pod Red. E. Płońskiej-Gościniak, P. Lancellottiego, G. Habiba. Medical Tribune, Warszawa, 2013. 135. Gackowski A. Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz Niedomykalność mitralna – etiologia, klasyfikacja, kwalifikacja do zabiegu. W Podręczniku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod red. Z. Gąsiora i J. Stępińskiej, CMKP Warszawa 2013. 136. Nessler J, Nessler B, Golebiowska-Wiatrak R, Palka I, Gackowski A, Kitlinski M, Melander O, Fedorowski A. Serum biomarkers and clinical outcomes in heart failure patients treated de novo with carvedilol. Cardiol J. 2013;20(2):144-51. 137. Płońska-Gościniak E, Lipiec P, Lancellotti P, Szyszka A, Gąsior Z, Kowalik I, Gackowski A, Gościniak P, Wierzbowska-Drabik K, Kasprzak JD. Prognostic value of low-dose dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and impaired left ventricular function. Arch Med Sci. 2013 Jun 20;9(3):434-9. 138. Poręba M, Misztal M, Biederman A, Skrzypek A, Szatkowski P, Pirsztuk E, Czernecka-Mroczek D, Gackowski A, Nessler A 39‑year-old woman with atypical variant of Klippel–Trénaunay syndrome and progressive thromboembolic pulmonary hypertension, successfully treated by pulmonary thromboendarterectomy (RCD code: II-1A.5) J. Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2013; 1 (2): 25–32 139. Szymański P, Spiewak M, Miszalski-Jamka T, Jaźwiec P, Gackowski A, Hryniewiecki T, Kukulski T, Mizia-Stec K, Płońska-Gościniak E. Imaging in organic mitral regurgitation. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging. Kardiol Pol. 2013;71(9):976-85. 140. Trąbka-Zawicki A, Gackowski A, Andres M, Zeliaś A, Kostkiewicz M, Tomala I, Lelakowski J, Żmudka K Accidentally discovered non-compaction cardiomyopathy in patient with initial diagnosis of acute coronary syndrome (RCD code: III-5A). Journal of Rare Cardiovascular Diseases 2013; 1 (3): 17–22 141. Zbierska K, Pańkiw-Bembenek O, Gackowski A, Guzik B, Żmudka K. Hemofiltracja i rewaskularyzacja u pacjenta z zespołem sercowo-nerkowym typu 2. Przypadki Medyczne.pl, 2013; 34:142–146 142. Mizia-Stec K, Wita K, Mizia M, Szwed H, Nowalany-Kozielska E, Chrzanowski Ł, Łoboz-Grudzień K, Gackowski A, Gilewski W, Chmiel A, Sicari R, Płońska-Gościniak E. Preserved contractile reserve in a dobutamine test for the prediction of a response to resynchronisation therapy in ischaemic and non-ischaemic cardiomyopathy--a multicenter ViaCRT study. Int J Cardiol. 2014 Mar 15;172(2):476-7. 143. Gackowski A, Stąpór M. Zwężenie zastawki mitralnej. W: Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty. Pod red. E. Płońskiej Gościniak, T. Kukulskiego, A. Gackowskiego, JD. Kasprzaka, A. Szyszki, Z. Gąsiora. Medical Tribune Warszawa 2014. 144. Stąpór M, Gackowski A. Niedomykalność zastawki trójdzielnej. W: Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty. Pod red. E. Płońskiej Gościniak, T. Kukulskiego, A. Gackowskiego, JD. Kasprzaka, A. Szyszki, Z. Gąsiora. Medical Tribune Warszawa 2014. 145. Mostowik M, Palka I, Gajos G, Nessler J, Gackowski A. Mitral and aortic calcifications and cerebrovascular ischemic episodes in patients with coronary artery disease. Pol. Arch. Med. Wew. 2014: 124, 7-8, 373-379 146. Skrzypek A, Gackowski A, Szot W, Banyś R, Nessler J, Gajos G. Anomalous origin and interarterial course of the right coronary artery: diagnostic and therapeutic dilemmas. Pol Arch Med Wewn. 2014, 23;124(12):746-7. 147. Golińska‑Grzybała K, Szlósarczyk B, Nessler J, Gackowski A. 65-letni mężczyzna po omdleniu, z dusznością i bolem w klatce piersiowej. Med. Prakt. Kardiologia 2014, 1, 1-5. 148. Gackowski A, Gawęda B, Czubek U, Sobczyk D, Nessler J, Sadowski J. 52 letnia kobieta, która się zgłosiła na badanie echokardiograficzne z powodu szumów w uszach. Med. Prakt. Kardiologia 2014, 2, 1-5. 149. Gackowski A, Zbierska K, Węgrzyn A, Duńczyk J, Sadowski J, Nessler J. 57 letnia kobieta ze skutecznie leczonym udarem mózgu. Med. Prakt. Kardiologia 2014, 2, 1-5. 150. Bjørnerheim R, Derumeaux G, Gackowski A. Digital echocardiography laboratory. In: EACVI Textbook of Echocardiography – in Press

Najnowsze opinie lekarzy o lekarzach

Świetny specjalista

zobacz profil

Gentleman, altruista, filantrop. Wielki lekarz, ale przede wszystkim człowiek, który w pacjencie widzi drugiego człowieka.

zobacz profil

Należy do nielicznej grupy lekarzy wykonujących badania EBUS -Przezoskrzelowa biopsja węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płuca pod kontrolą ult...

zobacz profil
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej