Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze (inaczej hipertonia) to choroba układu krążenia charakteryzująca się podwyższonym ciśnieniem tętniczym – skurczowym (górnym) powyżej 140 mmHg i rozkurczowym (dolnym) powyżej 90 mmHg.

Fotolia 103788519 s

Pełny opis nadciśnienia tętniczego, oprócz podwyższonych wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, zawierać powinien także:

  • Etiologię, czyli przyczyny rozwinięcia się schorzenia – nadciśnienie może mieć charakter pierwotny (samoistny) lub wtórny (objawowy). W tym drugim przypadku nadciśnienie rozwija się wskutek działania innej, znanej przyczyny somatycznej (może to być np. choroba gruczołów dokrewnych lub nerek).
  • Stopień zaawansowania choroby – określa się go w zależności od skali powikłań, które pociągnęło za sobą nadciśnienie - uszkodzenia struktury i zaburzenia czynności kolejnych narządów organizmu.

Zobacz także

Choroba wieńcowa a choroba niedokrwienna serca

Na skutek choroby niedokrwiennej serca do mięśnia sercowego nie dopływają wystarczające ilości krwi. W niedostatecznego dokrwienia serce jest niedotlenione, zaburzona zostaje jego kurczliwość i znacząco wzrasta ryzyko zawału. Choroba wieńcowa jest...

Leczenie choroby wieńcowej

Ważnym elementem leczenia pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową jest terapia farmakologiczna. W ciężkich przypadkach, kiedy stan chorego nie jest stabilny, konieczna może być także hospitalizacja, a nawet leczenie operacyjne. Jeśli stwierdzono...

Choroba wieńcowa – diagnostyka

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę wieńcową, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. Postaraj się jak najdokładniej opisać mu swoje dolegliwości – ułatwi to postawienie właściwej diagnozy. Prawdopodobnie lekarz zleci ci wykonanie kilku dodatko...