Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze (inaczej hipertonia) to choroba układu krążenia charakteryzująca się podwyższonym ciśnieniem tętniczym – skurczowym (górnym) powyżej 140 mmHg i rozkurczowym (dolnym) powyżej 90 mmHg.

Fotolia 103788519 s

Pełny opis nadciśnienia tętniczego, oprócz podwyższonych wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, zawierać powinien także:

  • Etiologię, czyli przyczyny rozwinięcia się schorzenia – nadciśnienie może mieć charakter pierwotny (samoistny) lub wtórny (objawowy). W tym drugim przypadku nadciśnienie rozwija się wskutek działania innej, znanej przyczyny somatycznej (może to być np. choroba gruczołów dokrewnych lub nerek).
  • Stopień zaawansowania choroby – określa się go w zależności od skali powikłań, które pociągnęło za sobą nadciśnienie - uszkodzenia struktury i zaburzenia czynności kolejnych narządów organizmu.

Zobacz także

Jak przeciwdziałać chorobie wieńcowej?

Ogromną rolę w profilaktyce choroby wieńcowej pełni zdrowy tryb życia. Warto porzucić szkodliwe nawyki (takie jak np. palenie papierosów), dbać o właściwą, dobrze zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną. Pomoże to przeciwdziałać wystąpie...

Stadia choroby wieńcowej

U każdego pacjenta choroba wieńcowa przebiega w nieco inny sposób. Objawy różnią się też w zależności od stadium zaawansowania choroby – z czasem ulegają nasileniu.