Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

Czy to jeszcze nadwaga, czy już otyłość? Wskaźniki prawidłowej wagi

Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) pozwala obliczyć, czy masa naszego ciała mieści się w normie, czy cierpimy na niedowagę, nadwagę lub otyłość. Współczynnik BMI można policzyć, dzieląc masę ciała przez kwadrat wysokości w metrach (kg/m²). Choć metoda ta jest prosta w użyciu, nie uwzględnia jednak indywidualnej budowy ciała każdego człowieka, przez co wynik, który podaje, nie jest dokładny. Wskaźnika BMI nie powinno się stosować w przypadku dzieci (w celu oceny ich wagi stosuje się specjalne siatki centylowe).

Diet 695723 640

Wskaźnik BMI

Jak ocenić, czy nasza waga utrzymuje się w normie przewidzianej dla naszego wzrostu?

Interpretację wskaźnika BMI ilustruje to poniższa tabelka:

Wskaźnik masy ciała BMI (kg/m²)

Stan odżywienia

< 18,5

niedowaga

18,5 – 24,9

prawidłowa masa ciała

25,0 – 29,9

nadwaga

30,0 – 34,9

otyłość I stopnia

35,0 – 39,9

otyłość II stopnia (kliniczna)

≥ 40,0

otyłość III stopnia (skrajna)

 

 

Procent tłuszczu w organizmie

Jak już wspomnieliśmy, wskaźnik masy ciała BMI nie jest w pełni miarodajny. Podaje jedynie relację między wzrostem a masą, nie uwzględniając indywidualnych różnic w budowie ciała ludzkiego. Nie podaje też np. procentu zawartości tłuszczu w organizmie.

Osoby otyłe cechuje nadmierna masa tkanki tłuszczowej w stosunku do masy innych tkanek (np. kostnej i mięśniowej).

Procentowa zawartość tłuszczu w organizmie człowieka nie powinna być większa niż 15% u mężczyzn i 25% u kobiet. Całkowita redukcja tkanki tłuszczowej nigdy nie jest możliwa (tłuszcz obecny m.in. w płucach, szpiku, nerkach czy śledzionie jest niezbędny dla właściwego przebiegu procesów fizjologicznych, natomiast tłuszcz zapasowy, zgromadzony pod skórą i wokół narządów wewnętrznych, pełni funkcję magazynującą i termoizolacyjną, a także stanowi pewne zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi). Każde odchylenie od normy niesie jednak ze sobą pewne negatywne konsekwencje – a jeśli tłuszczu jest w organizmie za dużo, człowiek zderza się z problemem otyłości.

 

Prawidłowy procentowy skład masy ciała u kobiet i mężczyzn prezentuje poniższa tabelka:

Składowa masy ciała

Prawidłowy procent masy ciała

Kobiety

Mężczyźni

Tłuszcz całkowity, w tym:

25%

15%

tłuszcz zapasowy

13%

12%

tłuszcz niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie

12%

3%

Mięśnie

38%

45%

Kości

12%

15%

Pozostałe tkanki

25%

25%

 

 

U ludzi otyłych tkanka tłuszczowa rozwinięta jest w stopniu znacznie przekraczającym normę. Komórki tłuszczowe (adipocyty) mają ogromną zdolność do powiększania swoich rozmiarów (i magazynowania kolejnych porcji tłuszczu). Kiedy się odchudzamy, adipocyty zmniejszają swoją objętość. Ich liczba jednak nigdy nie ulega zmianie.

Zobacz także

Choroba wieńcowa a choroba niedokrwienna serca

Na skutek choroby niedokrwiennej serca do mięśnia sercowego nie dopływają wystarczające ilości krwi. W niedostatecznego dokrwienia serce jest niedotlenione, zaburzona zostaje jego kurczliwość i znacząco wzrasta ryzyko zawału. Choroba wieńcowa jest...

Leczenie choroby wieńcowej

Ważnym elementem leczenia pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową jest terapia farmakologiczna. W ciężkich przypadkach, kiedy stan chorego nie jest stabilny, konieczna może być także hospitalizacja, a nawet leczenie operacyjne. Jeśli stwierdzono...

Choroba wieńcowa – diagnostyka

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę wieńcową, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem. Postaraj się jak najdokładniej opisać mu swoje dolegliwości – ułatwi to postawienie właściwej diagnozy. Prawdopodobnie lekarz zleci ci wykonanie kilku dodatko...